New job 2 X TEAMKOORDINATOR (SYKEPLEIERE) LINDESNES NATTJENESTE in Rajasthan

2 X TEAMKOORDINATOR (SYKEPLEIERE) LINDESNES NATTJENESTE
2 X TEAMKOORDINATOR (SYKEPLEIERE) LINDESNES NATTJENESTE

2 X TEAMKOORDINATOR (SYKEPLEIERE) LINDESNES NATTJENESTE

Company : Lindesnes natt-tjeneste, Lindesnes kommune
Salary : Details not provided
Location : Rajasthan

Full Description

Org. nr: - Stillingsident: 4410299144 Presentasjon av stillingen:

Enhet for hjemmebaserte tjenester består av 9 avdelinger. Enheten bistår hjemmeboende i Lindesnes kommune som har behov for helsetjenester i hjemmet. Brukerne bor i hele kommunen, enten i sitt private hjem eller i kommunal bolig som er særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Enheten betjener også 3 korttidsavdelinger fordelt på Vigeland, Mandal og Marnardal. Vårt mål er å sikre at innbyggere i kommunen lever gode liv i egne hjem, og at de er aktive i egne liv lengst mulig. Vi har fokus på brukermedvirkning og individuelt tilpassede tjenester som gir trygghet, verdighet og økt opplevelse av hverdagsmestring.

Lindesnes Nattjeneste er en avdeling som har hele kommunen som sin arbeidsplass. Nattjenesten bistår brukere/pasienter hjemme i egen bolig, boliger særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester og på korttidsavdelingene.

Avdelingen består av ca 40 ansatte og ledes av Linn Løver. Oppmøtesteder er:

 • Vigeland Omsorgssenter:

  • Vigeland Vest: helsetjenester i hjemmet
  • Vigeland Øst: boliger tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester
  • Avdeling 1: skjermet avdeling
  • Lindesnes Korttidsavdeling, Vigeland: korttidsplasser
 • Lindesnes korttidsavdeling, Mandal: korttids-, rehabiliterings og ØHD-plasser

 • Ulvegjelet sonebase, nattpatruljen: helsetjenester i hjemmet for sonene Halse, Malmø, Vestnes, Holum og Marnardal

 • Ulvegjelet omsorgssenter: boliger særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester

 • Holum omsorgssenter: boliger tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester

 • Orelunden omsorgssenter: boliger tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester

Lindesnes nattjeneste er en ny avdeling etter kommunesammenslåingen 01.01.20, og er i stadig utvikling. Det gir arbeidshverdagen faglige utfordringer, varierte og spennende arbeidsoppgaver.

Det er nå ledig følgende stillinger:

 • 2 x 80 % fast stilling som teamkoordinator med administrasjonsdager, netter og arbeid hver 3.helg.

Arbeidsoppgaver

 • Stedfortreder for avdelingsleder ved fravær/ferie inntil 5 uker

 • Leier inn vikarer ved fravær når de har administrasjonstid jf. riktig kompetanse og budsjettramme

 • Delaktig i utvikling av nattjenesten

 • Bidrar til faglig forsvarlighet i avdelingen i samarbeid med avdelingsleder:

  • Rollemodell for kollegaer i holdninger og utøvelse av arbeid
  • Veiledning av medarbeidere
  • Planlegger og gjennomfører personalmøter i samarbeid med avdelingsleder
  • Implementere rutiner ut i avdelingen
  • Planlegger og leder møter med samarbeidspartnere. Fokus på brukere, rutiner og god samhandling.
  • Ansvar for at brukers tjenester iverksettes, oppdatere tiltaksplaner, arbeidslister og ser til at den enkelte brukers tjenester revurderes fortløpende med mål om avslutning
  • Melde fra om behov for tvangsvedtak
  • Er oppdatert på aktuelle fagsystemer og kjent med rutinene for support
  • Ser til at prosedyrer følges (medikamenthåndtering, sjekklister osv)
 • Bistår avdelingsleder i administrative oppgaver:

  • Fokus på god ressursutnyttelse innenfor tildelt økonomisk ramme
  • Attesterer timer
  • Bidrar til opplæring av nyansatte i samarbeid med avdelingsleder
 • Er lojal til fattede beslutninger

 • Avdelingsleder kan tillegge teamkoordinator andre oppgaver etter behov/avtale

Kvalifikasjoner

 • Bachelor i sykepleie
 • Minimum 2 års erfaring fra nattarbeid
 • Må ha førerkort

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • Er selvstendig og målrettet
 • Har evne til å motivere medarbeidere og skape gode relasjoner
 • Har gode samarbeidsevner og høy gjennomføringsevne
 • Er løsningsorientert
 • Har evne til å stå i krevende situasjoner
 • Bidrar til å forbedre og utvikle fag, systemer, rutiner og kultur i avdelingen.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Kontaktinformasjon

Linn Løver, Avdelingsleder nattjeneste, 971 14 642, [email protected]

Arbeidssted

4501

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Lindesnes kommune

Referansenr.:4410299144
Stillingsprosent: 80%
Fast
Startdato: 01.01.2022
Søknadsfrist: 04.10.2021


Søknad

Søknadsfrist:

04.10.2021


Om stillingen

Sted:

4501 Mandal

Ansettelsesform:

Fast

Heltid/deltid:

Deltid

Antall stillinger:

1

Sektor:

Offentlig

Oppstart:

01.01.2022


Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:

Lindesnes natt-tjeneste, Lindesnes kommune

Adresse:

Søren Jaabæks vei 60A, 4515 Mandal

Har du lyst til å jobbe på Norges sydspiss? Lindesnes er landets sydligste kommune med om lag 23.000 innbyggere og 2000 ansatte. Kommunen er en av de største på Agder.

Mandal er kommunens by, og vi har de seneste årene hatt en formidabel by- og stedsutvikling, med et godt handelstilbud og et næringsliv i vekst. Det er en attraktiv kommune å bo i, med gode bo- og oppvekstmiljøer, og gode muligheter for jobb og utdanning. Kommunen har et rikt kulturliv, levende by og bygder, flotte naturområder fra hav til hei, og vi har et mangfoldig aktivitetstilbud for innbyggere i alle aldre.

Lindesnes kommune har tro på at mangfold på arbeidsplassen gjør oss bedre sammen, og vi vil derfor oppfordre kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en.

Lindesnes er et godt sted å bo og leve. Bli med på laget vårt!


Om annonsen

Sist endret:

20.09.2021

Hentet fra:

webcruiter

Referanse:

4410299144_Lindesnes natt-tjeneste, Lindesnes kommune_webcruiter

Stillingsnummer:

1753121


Generating Secure Link